If what you are doing is not moving you towards your goals, then it's moving you away from your goals.
Brian Tracy
 
 
 

Naujienų registracija

 
 

Kuomet įmonės „išauga marškinėlius“ nacionalinėje rinkoje, ateina metas apsvarstyti tolimesnę ateitį – nusistatyti naujas vizijas, tikslus, galbūt pradėti naujas veiklas. Tokiu metu visuomet gali praversti pagalba iš šalies, nauji kontaktai, objektyvi nuomonė ir vertinimas.

 

„ITERUM Capital“ siūloma strateginio planavimo paslauga apima keletą veiklų, kurias galime įgyvendinti nuosekliai visumoje ar atskirai:

 

Rinkų analizės ir tyrimai. Rinkos tyrimai atliekami siekiant nustatyti perspektyviausias rinkas (tiek geografiniu, tiek vartojimo elgsenos ar kitomis prasmėmis), kuriose būtų galima plėsti esamą veiklą ar pradėti naujas. „ITERUM Capital“ bendradarbiaudama su tarptautiniais rinkų tyrimų tinklais bei nepriklausomais rinkų konsultantais gali pasiūlyti bet kurios pasaulio šalies ir bet kurios verslo šakos rinkos tyrimus bei reikalingus kontaktus.

 

Investicinių projektų rengimas ir valdymas. Jeigu turite idėją ar jos dar ieškote, mes galime parengti visą verslo planą, kuris apims visas būtiniausias jūsų būsimo verslo sritis: surasime pažangiausią technologiją, surasime žaliavos tiekėjus bei produkcijos pirkėjus, pritrauksime finansinius išteklius ar strateginius partnerius, parengsime marketingo strategiją, padėsime surasti profesionalius aukščiausio lygio vadovus Jūsų naujai bendrovei. Bendradarbiaujame su įvairiausių sričių specialistais neapsiribojant geografiškai, kurie gali pasiūlyti ir technologinius, ir ekonominius sprendimus.

 

Finansinis planavimas. Kartais puikiai išmanydamos rinką ir technologijas įmonės ne visada skiria tinkamą dėmesį detaliam finansiniam planavimui, kuris yra esminis veiksnys leidžiantis įsivertinti galimų rizikų pasekmes, kurti ir modeliuoti įmonės veiklos scenarijus, bei nustatyti būsimą grąžą ir įmonės vertę. Naudodami pažangią programinę įrangą atliekame finansinį modeliavimą, padedama nustatyti verslo pardavimo kainą bei kitų svarbių strateginių sprendimų įtaką įmonės finansinei būklei.

 

 

Susisiekite ir mes pristatysime mūsų ir mūsų partnerių patirtį kuriant ir įgyvendinat verslo strategijas.